هاست ویژه وردپرس

هاست لینوکس 1 گیگ

هاست SSD آلمان

پهنای باند 100 گیگ

هاست لینوکس 2 گیگ

هاست SSD آلمان

پهنای باند 300 گیگ

هاست لینوکس 3 گیگ

هاست SSD آلمان

پهنای باند 500 گیگ